Peuters

“Peuterspeelhuis De Kleine Johannes: Spelend Leren in een Gezellige Huiskamersfeer”

Peuterspeelhuis De Kleine Johannes is een ontmoetingsplek voor jonge kinderen van twee jaar en zes maanden tot vier jaar. Twee keer per week krijgen de kinderen binnen in een gezellige huiskamersfeer of buiten in de prachtige heemtuin alle gelegenheid om samen te spelen.

De peuters krijgen nog geen les, maar ze leren al volop. Jonge kinderen leren spelend, doende, nabootsend en ontdekkend vanuit zichzelf.

De inrichting van het peuterspeelhuis en de benaderingswijze van de peuters zijn ontleend aan de opvoedkundige uitgangspunten die aan de Vrije school ten grondslag liggen.

Dit komt o.a. tot uitdrukking in het volgende:

  • De speelruimte is een voortzetting van de huiselijke omgeving. Dit wekt vertrouwen en biedt geborgenheid. Het geeft de kinderen tevens de gelegenheid om allerlei bezigheden na te bootsen. Dat is belangrijk in deze ontwikkelingsfase.
  • De ochtend verloopt volgens een vast patroon. Lichamelijke activiteit, zoals tijdens het vrije spel wordt afgewisseld met momenten van rust: samen aan tafel zitten eten, in de kring liedjes zingen of naar een verhaal luisteren. Ritme, rust en regelmaat geven de ochtend structuur. Zo ontstaat er houvast en rust voor de peuters.
  • Er is veel aandacht voor de jaarfeesten. Deze feesten volgen het verloop van het jaar. Zij verbinden cultuur met de natuur. De jaargetijden weerspiegelen zich in verhalen, spelletjes en in de aankleding van de ruimte, waar de seizoentafel een speciale plaats inneemt.
  • Het speelmateriaal is zodanig gekozen dat de fantasie van de peuters zich eraan kan ontwikkelen; het heeft zo min mogelijk een vastgelegde functie. Het speelgoed is gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout, wol, katoen, aardewerk, etc. Dit voelt niet alleen prettig aan, het heeft vooral een positieve invloed op de ontwikkeling van de zintuigen van het jonge kind.
  • De aandacht voor de peuters staat voorop. Regels en structuur zorgen daarbij voor de nodige duidelijkheid.